O nás‎ > ‎Výzkum‎ > ‎

Dozimetrie životního prostředí

Skupina Ivo Světlíka s Karlem Turkem, Lenkou Tomáškovou, Markétou Wagnerovou, Natálií Megisovou a Františkem Ryskou se zabývá studiem radionuklidů v životním prostředí  zejména v těchto tématech:
  • provozem radiouhlíkové datovací laboratoře s mezinárodním kódem CRL a to                ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i. (stránky laboratoře zde)
  • vlivem spalování fosilních paliv na koncentraci CO2 a aktivitu 14CO2 v atmosféře
  • využitím 14C pro studium změn životního prostředí
  • sledováním 14C v okolí jaderných elektráren
  • vývoji nových analytických metod
  • teorii tvorby kapalinově scintilačních spekter
  • provozem diskusního fóra o radiouhlíkovém datování www.carbon14.cz

Radiouhlíková datovací metoda poskytuje ve většině případů věrohodné výsledky, které odpovídají stáří určenému jinými metodami (dendrochronologie, historické záznamy, keramika). Jako u všech analytických metod se však i v tomto případě vyskytují různá omezení daná vlastnostmi datovaných vzorků a reálnými možnostmi metody. Účelem diskusních stránek o radiouhlíkovém datování  je pomoci zadavatelům i uživatelům zodpovědět a sdílet co nejpodrobnější vymezení možností a případných problémů této metody.Publikační činnost

Joint Bratislava-Prague studies of radiocarbon and uranium in the environment using accelerator mass spectrometry and radiometric methods,
P.P. Povinec, I. Světlík, M. Ješkovský, A. Šivo, J. John, I. Špendlíková, M. Němec, J. Kučera, M. Richtáriková, R. Breier, M. Fejgl, R. Černý, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 304 (2015) 67-73.

Enhanced activities of organically bound tritium in biota samples,
I. Světlík, M. Fejgl, I. Malátová, L. Tomášková, Applied Radiation and Isotopes 93 (2014) 82-86.

Extended use of alanine irradiated in experimental reator for combined gamma- and neutron-dose assessment by ESR spectroscopy and thermal neutron fluence assessment by measurement of 14C by LSC,
B. Bartoníček, J. Kučera, I. Světlík, L. Viererbl, Z. Lahodová, L. Tomášková, M. Cabalka, Applied Radiation and Isotopes 93 (2014) 52-56.

Determination of 129I in biomonitors collected in the vicinity of a nuclear power plant by neutron activation analysis,
I. Krausová, J. Kučera, I. Světlík, J. Radioanal. Nucl. Ch. 295(3) (2013) 2043-2048.

Estimating the amount of 14CO2 in the atmosphere during the holocene and glacial periods,
I. Světlík, P.P. Povinec, K. Pachnerová Brabcová, M. Fejgl, L. Tomášková, K. Turek, Radiocarbon 55(2-3) (2013) 1546-1555.

Cryogenic cave pearls in the periglacial zones of ie caves,
K. Žák, M. Orvošová, M. Filippi, L. Vlček, B.P. Onac, A. Persoiu, J. Rohovec, I. Světlík, J. Sediment. Res. 83(2) (2013) 207-220.

14C studies in the vicinity of the Czech NPPs,
I. Světlík, M. Fejgl, L. Tomášková, K. Turek, V. Michálek, J. Radioanal. Nucl. Ch. 291(2) (2012) 689-695.

Surprisingly small increase of the sedimentation rate in the floodplain of Morava River in the Strážnice area, Czech Republic, in the last 1300 years,
M.T. Grygar, T. Nováková, M. Mihaljevič, L. Strnad, I. Světlík, L. Koptíková, L. Lisá, R. Brázdil, Z. Máčka, Z. Stachoň, H. Svitavská-Svobodová, D.S. Wray, Catena 86(3) (2011) 192-207.

Geochemical tools for the tratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic, from the last millenium,
T. Grygar, I. Světlík, L. Lisá, L. Koptíková, A. Bajer, D.S. Wray, V. Ettler, Catena 80(2) (2010) 106-121.

Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09,
M. Molnár, L. Haszpra, E. Svingor, I. Major, I. Světlík, Radiocarbon 52(2) (2010) 835-845,

Fossil fuel CO2 estimation by atmospheric 14C measurement and CO2 mixing ratios in the city of Debrecen, Hungary,
M. Molnár, I. Major, L. Haszpra, I. Světlík, E. Svingor, M. Veres, J. Radioanal. Nucl. Ch. 286(2) (2010) 471-476.

Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area,
P. Pokorný, P. Šída, O. Chvojka, P. Žáčková, P. Kuneš, I. Světlík, J. Veselý, Památky Archeologické 101 (2010) 5-38.

Volatility of 210Po in the gross alpha determination,
I. Světlík, A. Belanova, M. Vrskoova, E. Hanslik, D. Ivanovova, J. Meresova, L. Tomášková, T. Nováková, J. Radioanal. Nucl. Ch. 286(2) (2010) 547-551.

Estimation of long-term trends in the trophosperic 14CO2 activity concentration,
I. Světlík, P. P. Povinec, M. Molnár, F. Meinhardt, V. Michálek, J. Simon, E. Svingor, Radiocarbon 52(2) (2010) 815-822.

Radiocarbon in the air of Central Europe: long term investigations,
I. Světlík, P.P. Povinec, M. Molnár, M. Vána, A. Šivo, T. Bujtás, Radiocarbon 52(2) (2010) 823-834.

Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetraamine,
T. Grygar, J. Kadlec, A. Žigová, M. Mihaljevič, T. Nekutová, R. Lojka, I. Světlík, Clays and Clay Minerals 57(2) (2009) 168-182.

Morava River floodplain development during the last millenium,
J. Kadlec, T. Grygar, I. Světlík, V. Ettler, M. Mihaljevič, J.F. Diehl, S. Beske-Diehl, H. Svitavská-Svobodová, Holocene 19(3) (2009) 499-509.

Low level air radioactivity measurements in Prague, Czech Republic,
P. Rulík, H. Malá, V. Bečková, Z. Hölgye, E. Schlesingerová, I. Světlík, J. Škrkal, Appl. Radiat. Isotopes 67(5) (2009) 969-973.

Estimation of 14CO2 amount in the atmosphere,
I. Světlík, M. Molnár, M. Váňa, V. Michálek, P. Stefanov, J. of Radioanal. Nucl. Chem 281(1) (2009) 137-141.

Determination of gaseous radionuclide forms in the stack air of nuclear power plants,
J. Tecl and I. Světlík, Appl. Radiat. Isotopes 67(5) (2009) 950-952.

Radiocarbon in nature, and its use for dating,
I. Světlík, D. Dreslerová, P. Limburský, L. Tomášková, Archeologické Rozhledy 59(1) (2007) 80-94.

Monitoring of atmospheric 14CO2 in central European countries,
I. Světlík, L. Tomášková, M. Molnár, E. Svingor, I. Futó, T. Pintér, P. Rulík, Czechoslovak Journal of Physics 56 (2006) 291-297.
 

Comments