O nás‎ > ‎

Výzkum

Skupina radiační biofyziky se soustředí na DNA poškození způsobené ionizujícím zářením na molekulární a buněčné úrovni. Kromě toho se zabývá teoretickým modelováním, které slouží jako doplňkový zdroj informací.

Další experimentální skupina se zabývá dozimetrií ve směsných polích záření, především kosmickým zářením na zemském povrchu a blzkém okolí Země a také mikrodozimetrií charakterizující přenos energie ionizujícího záření. V roce 2012 skupina zveřejnila online databázi měření na palubách letadel pomocí detektoru Liulin, přístup na stránky v angličtině naleznete zde.

Radioekologie a radiouhlíkové datování zkoumá pomocí analýz radionuklidů ve vzorcích životního prostředí některé antropogenní vlivy v současnosti. Jedná se napříkald o výskyt radionuklidů v okolí jaderných elektráren nebo projevy spalování fosilních paliv (s využitím stanovení 14C). S využitím radiouhlíkové datovací metody se laboratoř podílí i na výzkumu projevů antropogenních vlivů a klimatických změn v dobách minulých, stránky naší radiouhlíkové datovací laboratoře s mezinárodním kódem CRL jsou přístupné zde.