Vědecké aktivity se soustředí zejména na výzkum účinků nízkých dávek záření, charakterizaci přenosu energie ionizujícího záření na molekulární a buněčné úrovni, výzkum kosmického záření na Zemi a na palubách letadel a kosmických lodí, na studium projevů antropogenních vlivů v přírodě, radiouhlíkové datování a na další otázky dozimetrie a mikrodozimetrie. Podrobnosti si můžete přečíst v záložce Výzkum. Pro náš a případně i váš výzkum disponujeme unikátním vybavením, které jsme pro vás shrnuli v záložce Vybavení.

Původně samostatný ústav věnující se výzkumu v dozimetrii založil v roce 1953 známý český fyzik František Běhounek, který se také stal jeho prvním ředitelem. Roku 1994 institut přešel pod Ústav jaderné fyziky AV ČR jako Oddělení dozimetrie záření a jeho vedením byl pověřen František Spurný. Ten oddělení řídil až do své smrti v roce 2010. Budova našeho oddělení sídlí v areálu Nemocnice Na Bulovce a v současnosti prochází pod vedením Marie Davídkové vnitřní i vnější rekonstrukcí.

Někteří z nás přednášejí na KDAIZ FJFI ČVUT v Praze a také pravidelně vypisujeme témata studentských prací bakalářských, magisterských i doktorských programů (více naleznete v záložce Informace pro studenty).


Novinky
27.1. 2018
Již třetí let stratosférického balonu shrnutý zde.

červen 2017
I naše oddělení se za Ústav jaderné fyziky zúčastnilo Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd ČR. Martin Kákona obšírně pohovořil o tvorbě blesků.


18. 3. 2017
Další let stratosférického balonu, sledujte na @NebeskyK. Shrnutí akce zde.